Tots fem salut | Escurçant distàncies

CONCLUSIONS DE LA JORNADA

21 de novembre de 2019
Palau de Congressos de Tarragona

Fotos de la Jornada


fotos

Posters Premiats


 • 1er premi al millor poster en l’Àrea temàtica "Treballem amb i per a la Ciutadania": Recordatoris de proves, suport als equips d’atenció primària, de l’EAP Pantiquet
 • 1er premi al poster en "l’Àrea temàtica "Treballem en el procés assistencial": Grups de treball. Millorant la salut comunitària, de l’EAP Besòs
 • 1er premi al millor poster de l’Àrea temàtica "Treballem per garantir processos més eficients": Un cor per a la UAC: escurçant distàncies entre companys, de l’Equip d’Atenció Primària Santa Clara

Comunicacions Premiades


 • 1er premi a la millor comunicació oral en l’Àrea temàtica "Treballem amb i per a la Ciutadania": Projecte GIS de proximitat, de l’EAP Ramón Turró de Barcelona
 • 1er premi a la millor comunicació oral en "l’Àrea temàtica "Treballem en el procés assistencial": Salut Comunitària, un espai només per al personal sanitari?, de l’EAP Valls Urbà
 • 1er premi a la millor comunicació oral de l’Àrea temàtica "Treballem per garantir processos més eficients": Secretaria 2.0, de la Unitat de Formació Continuada de la gerència territorial Metrolitana Sud

Conclusions de la Hackaton

Perfil Professional del Administratiu sanitari

 • L’administratiu ha d’avançar cap a ...
  Professionalització del lloc de treball
  Elaboració d’un perfil professional específic.
 • La manera d’integrar-se a l’equip...
  Empoderament de l’administratiu dins de l’equip.
  Participació en els processos i en la presa de decisions.
 • Si ha de canviar... Que ha de canviar? Creure en la nostra feina i deixar el complexa d’inferioritat.
  Nivell professional segons competències del lloc de treball.
 • Si ha de canviar... Com ha de canviar? El canvi ha d’estar liderat pels propis professionals administratius
  Apostar per la formació, les habilitats comunicatives i les competències.

Models Atenció a la Ciutadania

 • El paper/rol de l’administratiu a l’atenció/ gestió de pacients ...
  Paper poc reconegut.
  Manca de formació per tenir la consideració d’administratiu sanitari.
  És el facilitador/a dins del model d’atenció sanitària i nexe entre professionals sanitaris i la ciutadania
 • Les tecnologies han de ...
  Millorar l’enllaç entre diferents proveïdors/nivells.
  Complementar, facilitar i apropar a la ciutadania i als professionals de la salut.
  Ser una eina de treball i completar la nostra feina i millorar l’accessibilitat.
 • La participació de l’administratiu en la definició dels models d’atenció al ciutadà...
  Poca participació del personal administratiu que està als centres assistencials.
  Una gran majoria no segueix els protocols establerts i s’acomoda al dia a dia.
  La participació és inevitable, imprescindible i inajornable.

L’Administratiu i la Seguretat Pacient

 • El paper de l’administratiu en seguretat del pacient...
  És clau en el manteniment de la confidencialitat i la seguretat del pacient.
  Necessitat de formació especialitzada i continuada per la millora de l’atenció.
  Peça fonamental en el procés assistencial.
  Manca informació i eines que ajudin a la desburocratització.
  Créixer en competències és bàsic pel treball en equip. Professionalització.
 • La gestió de la confidencialitat...
  La infraestructura i la manca de recursos no facilita la gestió de les dades confidencials per part de l’administratiu.
  Entre professionals cal tenir més cura amb la informació confidencial.
  Millorar les infraestructures en els taulells, evitar els errors humans, garantir el dret a la intimitat
 • L’equip opina que el paper de l’administratiu en la seguretat de pacient és...
  Conscienciar a la resta de l’equip en relació al paper de l’administratiu en aspectes com la confidencialitat i seguretat del pacient.
  Cal promoure el treball en equip.
  Confien en nosaltres per que ens ho hem guanyat. Tots treballem pel pacient.